Pravidla

Jen pravidla, která mají smysl - Hus Muž

Každý je rozhodčí sám svému svědomí!

Duathlon Double - součet časů nej českých závodů

5. května 2018 - Křišťanovický rybník


Na Hus Muži jde hlavně o fajn zážitek ze sportu, proto se snažíme pravidla limitovat a dodržovat pouze ty regule, které jsou nutné z hlediska bezpečnosti a fiar play. Rozhodčími na našich závodech jsou mimo “oficiály”  všichni pořadatelé a všichni závodníci. Protesty řeší zkušení rozdočí na trati a rada starších ve složení Piloušek-Piloušek st. – Piloušek nejstarší. Závod se řídí pravidly ČTA pro terénní triatlon a duatlon.


Obecná ustanovení Závodník musí po celou dobu závodu dbát pravidel silničního provozu a pokynů pořadatelů. Každý je povinnen se chovat v souladu se zásadami fair play. Závodník je povinen absolvovat celou vyznačenou trasu závodu a nikde si ji, byť o metr, zkrátit. Při předjíždění nebo předbíhání je pomalejší závodník povinen umožnit rychlejšímu dostat se před sebe. Rychlejší vyzývá pomalejšího výzvou pravá nebo levá, kdy říká tu stranu, ze které chce předjíždět. Po celou dobu závodu je závodník povinen mít připevněn časoměrný čip na lýtku nad kotníkem. Závodník je povinen upevnit si na kolo přidělené startovní číslo. Závodník je povinen nechat se pořadatelem popsat na rameni pro snažší identifikaci. Závodník je povinen dbát pokynů rozhodčích.


Běh

Na startu se závodníci řadí metodou kdo dřív přijde, ten dřív bere. Na startovní pokyn (píšťalka, siréna) vybíhají závodníci na trať. Trasa je značena zelenými šipkami, fábory na stromech a páskou, která zabezpečuje kritická místa. Na zásadních odbočkách stojí pořadatelé.


Depo 

Depo není řazeno podle startovních čísel, každý si dá kolo, kam chce. Do depa závodník vbíhá a na svém přiděleném místě má kolo a další vybavení. Nezabírá okolní místa jiných závodníků. Co si sundavá dává znovu na svůj vymezený prostor. Dříve než bere kolo do ruky, musí mít zapnutou přilbu, která je pro cyklistiku povinná. Na kolo závodník nasedá až na asfaltové cestě za označenou (čára na zemi, značka Konec Depa) hranicí depa. Po příjezdu z kola znovu závodník sesedá na hranici depa. Po depu kolo tlačí až na svoje místo. Tam jej bezpečně zavěsí na stojan a až poté rozepíná přilbu. Věci, které si sundá dává na své místo.


Kolo

Trasa horského kola je značena modrými šipkami, fábory na stromech a šipkami na zemi. Trasa vede z 90% po uzavřených cestách dopravě. Na krátkých přejezdech po asfaltu je potřeba dodržovat pravidla silničního provozu. Dopravu budou usměrňovat hasiči, dbejte i jejich pokynů. Cyklistika je rozdělena do dvou stejných okruhů, za absolvování obou z nich nese zodpovědnost závodník. Otočka do dalšího okruhu je na hrázi rybníka, bude velmi výrazně označena. Na místě bude dostatek pořadatelů, dbejte jejich pokynů.


Druhý běh

Značen bude červenými šipkami. Část vede po místní komunikaci, držte se po pravé straně a dbejte pokynů pořadatelů. Trasa vede i do strmých kopců a po skalkách, dbejte v těchto místech zvýšené opatrnosti.