Dopravní omezení

5. května 2018 - Křišťanovický rybník

Hus Muž součástí českého poháru!

Den pro celou rodinu

Hus Muž + Krušnoman = Duathlon Double


V době konání závodu, tedy 5. května 2018 od 8:00 od 16:00 bude uzavřená průjezdní komunikace okolo Křišťanovického rybníka v úseku Křišťanovice – Hlásná Lhota. Vjezd dopravní obsluze se doporučuje před touto uzavírkou. Komunikace musí zůstat průjezdná pro složky záchranného systému, proto prosím dodržujte pokyny pořadatelů a parkujte na určených parkovištích, nikdy ne po kraji cest.